JOIN US

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ที่ครอบคลุมทั่วประเทศและขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา

 

MS Northstar เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถเข้าร่วมทีมกับเรา เข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับพนักงานของ MS Northstar ทุกท่าน เราให้ความสำคัญในทุกตำแหน่งงานของทีม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตร่วมกับองค์กร และมุ่งหวังการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 
 • พนักงานขับรถ 18 ล้อ
  อายุ 35-45 ปี
  มีใบขับขี่
  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  เชี่ยวชาญสถานที่ในกทม.เป็นอย่างดี
  สามารถใช้ สมาร์ทโฟน และ Google Map ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


 • พนักงานขับรถ 10 ล้อ
  อายุ 35-45 ปี

  มีใบขับขี่
  วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  เชี่ยวชาญสถานที่ในกทม.เป็นอย่างดี
  สามารถใช้ สมาร์ทโฟน และ Google Map ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


 • พนักงานตรวจสอบสินค้า
  อายุ 25-45 ปี
  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  เชี่ยวชาญสถานที่ในกทม.เป็นอย่างดี
  สามารถใช้ สมาร์ทโฟน และ Google Map ได้เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สแกน QR Code เพื่อแอดไลน์สมัครงาน หรือโทร 02 889 4646 – 51 (ฝ่ายบุคคล)

พนักงานขับรถ

” ทำงานที่นี่ สวัสดิการดี มีกิจกรรมให้ผ่อนคลายทั้งปี ” 

Screenshot_29
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสินค้า

” ที่นี่ทำงานแบบเป็นระบบ  คุยได้ทุกเรื่องเหมือนพี่น้อง “

004
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม