OUR SERVICES

บริการของเรา

บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) ได้พัฒนารูปแบบบริษัทฯ ขึ้นใหม่ภายใต้การดำเนินงานอย่างมืออาชีพ ที่เป็นระบบ  การบริการของเราคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก และ คำนึงถึงประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ในการดำเนินงาน

ทำไมต้องใช้บริการของเรา ?

รถบรรทุก
มีรถบรรทุกให้บริการกว่า 200 คัน

RDC

มีศูนย์กระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ

ระบบ IT ที่ทันสมัย
มีระบบสารสนเทศรองรับการทำงานทั้งหมด

ทีมงาน
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ

พนักงาน
มีพนักงานกว่า 800 คน ในการให้บริการทั่วประเทศ

ดูแลรักษาเครื่องจักร

เราดูแลเครื่องจักรอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้ขนส่ง หรือ อุปกรณ์ที่ชวยเหลือการทำงานอย่าง Server

ส่งถึงที่

พนักงานของเราได้รับการอบรมด้านการขนส่งอยู่อย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้เทคโนโลยีในการช่วยงานขนส่งได้อย่างดีเยี่ยม

มีแผนการทำงานที่ชัดเจน

ด้วยโครงสร้างองค์กรที่ดี ทำให้การทำหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ไม่ติดขัด

สินค้าของคุณทุกชิ้น ติดตามได้

ด้วยระบบ Tracking สินค้าที่ทันสมัย คุณสามารถติดตามสินค้าได้โดยกรอกเลขที่สินค้าในใบส่งสินค้าลงในระบบของเรา

รูปแบบการให้บริการ

รูปแบบในการให้บริการครอบคลุม ทั่วประเทศ โดยสามารถนำรถเข้ารับสินค้าที่ต้นทาง จากโรงงานผลิตหรือคลังสินค้าและส่งถึงยังปลายทางได้ทันเวลา

  • การดำเนินงาน เราให้บริการทั้งแบบ Full truck Load (การขนส่งสินค้าไปยังปลายทางแบบเต็มคัน) และทั้งแบบ Less than truck Load (แบบรายชิ้น)
  • ให้บริการรับสินค้ากลับ กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการในการไปส่งสินค้า ณ ปลายทางนั้นๆ

สินค้าในการจัดส่งไปยังปลายทางต่างจังหวัด เรามี RDC อยู่ 20 จังหวัด ทั่วประเทศเพื่อรองรับสินค้าและเพื่อบริหารการจัดการ การกระจายเพื่อให้สินค้าไปถึงปลายทางได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ (โดยอยู่ภายใต้ระบบการดำเนินงานของทางบริษัทฯ)

ด้วยทีมงานประสิทธิภาพที่มีใจรักในการให้บริการ  ติดตามสถานะการจัดส่ง รวมไปถึงการประสานงานได้อย่างทันท่วงทีหากกรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุสุดวิสัย

NORMAN

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสินค้าของคุณ ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า สินค้าของคุณจะส่งถึงที่หมายได้อย่างแน่นอน

RDC map

เรามีจุดรับส่งสินค้ากว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม